top of page

Parkovacie automaty

cenník parautomati.jpg

Parkovacie automaty sa nachádzajú priamo v zónach s voľným vjazdom, na verejne prístupných miestach, v blízkosti platených parkovacích miest.

Parkovací lístok sa prostredníctvom parkovacieho automatu uhrádza v hotovosti.

Vodič motorového vozidla je povinný si zakúpiť parkovací lístok bezprostredne po zaparkovaní motorového vozidla.

Úhrada za parkovací lístok musí byť zaplatená vopred na celý čas dočasného parkovania motorového vozidla na parkovacom mieste v čase trvania spoplatneného parkovania.

Parkovací automat vydá parkovací lístok ihneď po jeho zaplatení.

Doba trvania platnosti parkovacieho lístka závisí od výšky parkovného, ktorú vodič motorového vozidla prostredníctvom automatu uhradí.

Platný parkovací lístok umožňuje dočasné parkovanie vozidla v čase vyznačenom, na voľnom platenom parkovacom mieste v príslušnej zóne, v ktorej sa nachádza parkovací automat, ktorý parkovací lístok vydal. Parkovací lístok neumožňuje dočasné parkovanie vozidla na parkovacích miestach, ktoré sú dopravnou značkou vyhradené pre iné vozidlá.

Nespotrebovaná časť trvania úhrady za parkovací lístok sa platiteľovi úhrady nevracia

Mapa parkovacích automatov
mapa.webp
0001.jpg
bottom of page