top of page

Postup pre nákup kariet:

Neprenosná Parkovacia karta:​

 1. Vyplňte  a podpíšte horeuvedenú žiadosť o vydanie parkovacej karty.

 2. Podpísanú žiadosť zašlite v elektronickom formáte (najlepšie formát .pdf, alebo .jpg) na e- mailovú adresu parkovanie@novovital.sk

 3. Pracovník klientskeho centra  v priebehu 1 až 2 pracovných dní Vám schváli žiadosť alebo v prípade nejasností Vás bude kontaktovať. Po schválení žiadosti Vám  zašle faktúru na úhradu parkovného.

 4. Po obdržaní platby za parkovné Vám bude aktivovaná elektronická parkovacia karta a obdržíte potvrdzujúci e-mail s číslom karty a termínom platnosti parkovacej karty. Na vyžiadanie Vám môžeme zaslať aj tlačovú verziu parkovacej karty.

EKO karta a Rezidentská karta:​

 1. vyplňte  a podpíšte horeuvedenú žiadosť o vydanie parkovacej karty.

 2. Podpísanú žiadosť zašlite v elektronickom formáte (najlepšie formát .pdf, alebo .jpg) na e- mailovú adresu parkovanie@novovital.sk K žiadosti NEZABUDNITE PRIPOJIŤ AJ FOTOKÓPIU PREUKAZU TOTOŽNOSTI A TECHNICKÝ PREUKAZ ALEBO OSVEDČENIE O EVIDENCII VOZIDLA.

 3. Pracovník klientskeho centra  v priebehu 1 až 2 pracovných dní Vám schváli žiadosť alebo v prípade nejasností Vás bude kontaktovať. Po schválení žiadosti Vám  zašle faktúru na úhradu parkovného.

 4. Po obdržaní platby za parkovné Vám bude aktivovaná elektronická parkovacia karta a obdržíte potvrdzujúci e-mail s číslom karty a termínom platnosti parkovacej karty. Na vyžiadanie Vám môžeme zaslať aj tlačovú verziu parkovacej karty.

 

Postup pre zmenu v karte:

 1. vyplňte  a podpíšte horeuvedenú žiadosť o zmeny v parkovacej karte..

 2. Podpísanú žiadosť zašlite v elektronickom formáte (najlepšie formát .pdf, alebo .jpg) na e- mailovú adresu parkovanie@novovital.sk K žiadosti NEZABUDNITE PRIPOJIŤ AJ FOTOKÓPIU PREUKAZU TOTOŽNOSTI A TECHNICKÝ PREUKAZ ALEBO OSVEDČENIE O EVIDENCII VOZIDLA.

 3. Pracovník klientskeho centra  v priebehu 1 až 2 pracovných dní Vám schváli žiadosť alebo v prípade nejasností Vás bude kontaktovať. Po schválení žiadosti Vám  zašle faktúru na úhradu.

 4. Po obdržaní platby za zmenu Vám požadované zmeny pracovník klientskeho centra upraví a e-mailom potvrdí. Na vyžiadanie Vám môžeme zaslať aj tlačovú verziu parkovacej karty.

Kúpiť parkovaciu kartu

ONLINE

bottom of page